सूचना

शिर्षक दस्तावेज मिति
आठौँ अधिवेशन अन्त्यको सूचना Mon, 07/19/2021 - 13:25
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठक स्थगित सम्ब्नधी सूचना Fri, 06/18/2021 - 16:46
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको आठौँ बैठक स्थगित सम्ब्नधी सूचना Mon, 06/14/2021 - 20:40
प्रदेश सभाको बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना Thu, 05/13/2021 - 14:04
विधेयकमाथि संशोधनको सूचना (मिति २०७८/०१/१४ अपराह्न ०५:०० बजेदेखि ऐ.ऐ. १७ गते अपराह्न ०५:०० बजेसम्म) Thu, 04/29/2021 - 14:41
बैठक स्थगित भएको सूचना Thu, 04/22/2021 - 18:31
सूचना Mon, 04/12/2021 - 17:36
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आव्हान् सम्बन्धी सूचना Thu, 01/07/2021 - 15:57
सिलबन्दी मूल्यसूची स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Wed, 09/16/2020 - 10:21
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेशको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना Mon, 08/24/2020 - 14:16
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेशको सूचना Mon, 08/17/2020 - 09:11
कर्णाली प्रदेश सभाको विषयगत समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना !! Thu, 07/09/2020 - 17:11
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Sun, 06/28/2020 - 17:51
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/25/2020 - 17:35
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/22/2020 - 20:02
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/22/2020 - 20:02
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/22/2020 - 20:01
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 06/19/2020 - 14:15
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/18/2020 - 17:00
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Wed, 06/17/2020 - 17:20
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Tue, 06/16/2020 - 15:31
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/11/2020 - 09:42
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/08/2020 - 14:08
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 06/05/2020 - 14:34
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/04/2020 - 15:14
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Wed, 06/03/2020 - 17:35
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Tue, 06/02/2020 - 17:12
छैठौं अधिवेशनको प्रथम बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Tue, 05/12/2020 - 18:18
कर्णाली प्रदेशको चालु पाचौं अधिवेशनको अन्त्य सम्बन्धी सूचना Fri, 04/17/2020 - 13:08
नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश Sun, 04/05/2020 - 15:47
चैत्र १३ गते बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बारे सूचना Thu, 03/26/2020 - 11:30
ई-हाजिरी कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना 3.pdf Sun, 03/22/2020 - 17:43
अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड.pdf Sun, 03/22/2020 - 17:42
विधेयकमाथि संशोधनको सूचना (मिति २०७६/११/१९ अपराह्न ०५:०० बजेदेखि ऐ.ऐ. २२ गते अपराह्न ०५:०० बजेसम्म) Mon, 03/02/2020 - 17:28
विधेयकमाथि संशोधनको सूचना (मिति २०७६/११/१८ अपराह्न ०५:०० बजेदेखि ऐ.ऐ. २१ गते अपराह्न ०५:०० बजेसम्म) Mon, 03/02/2020 - 13:58
हालसम्मको विधेयकको अवस्था विधेयक विवरण.pdf Tue, 02/18/2020 - 13:52
प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०७६ फागुन १९ गते दिनको ३:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध । Mon, 02/17/2020 - 12:56
प्रदेशसभा बैठक बस्ने सम्वन्धी सूचना Wed, 02/12/2020 - 17:22
प्रदेश सभाको बैठक आव्हान्सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र Thu, 01/30/2020 - 13:52
प्रदेश सभाकों पाँचौ अधिवेशन आव्हानसम्बधि सूचना Mon, 01/27/2020 - 13:23

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran