सूचना

शिर्षक दस्तावेज मिति
नयाँ वेबसाईटलाई प्रयोग गर्नका लागि Mon, 07/24/2023 - 18:44
मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Fri, 05/26/2023 - 14:18
सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Fri, 05/26/2023 - 14:18
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना Sun, 05/21/2023 - 13:12
संशोधनको सूचना Mon, 04/24/2023 - 12:51
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको संशोधनको सूचना Thu, 04/20/2023 - 16:42
उपसभामुखको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !! Tue, 01/17/2023 - 15:51
सभामुख निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Mon, 01/09/2023 - 15:22
अधिवेशन आव्हान् सम्बन्धी सूचना !! Thu, 12/29/2022 - 11:52
सपथग्रहणका लागि उपस्थित हुनेबारे सूचना Thu, 12/22/2022 - 13:23
कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना Fri, 09/16/2022 - 14:15
विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना Tue, 08/23/2022 - 12:35
विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना Thu, 08/11/2022 - 17:13
माननीय सदस्यहरूलाई छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा Fri, 08/05/2022 - 16:44
मनोनयन दर्ता भएको सूचना Mon, 08/01/2022 - 17:25
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनको सूचना Mon, 08/01/2022 - 17:11
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापतिको लागि निर्वाचनको सूचना Wed, 07/27/2022 - 10:26
बैठक स्थगीत भएको सम्बन्धमा Thu, 06/30/2022 - 15:54
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनको सूचना Wed, 06/01/2022 - 16:22
निर्वाचन स्थगित गरिएको सूचना Thu, 05/26/2022 - 15:15
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचनको सूचना Tue, 05/24/2022 - 18:00
प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन आव्हान् सम्बन्धी सूचना Thu, 05/05/2022 - 15:37
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७८ माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टे सूचना Tue, 04/05/2022 - 16:48
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टे सूचना Tue, 04/05/2022 - 16:47
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टे सूचना Tue, 04/05/2022 - 16:46
प्रदेश ल ोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टे सूचना Tue, 04/05/2022 - 16:45
विधेयक माथिको संशोधनको सूचना Wed, 03/09/2022 - 14:21
शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक माथि ७२ घण्टे सूचना Thu, 02/10/2022 - 17:17
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि ७२ घण्टे सूचना Thu, 02/10/2022 - 17:14
संशोधनको सिमा प्रारम्भ सूचना Wed, 02/09/2022 - 16:37
विधेयकको ७२ घण्टे सूचना Wed, 02/09/2022 - 16:35
७२ घण्टे सूचना Wed, 02/09/2022 - 11:00
वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको नतिजा Thu, 02/03/2022 - 18:07
बैठक स्थगीत भएको सूचना Mon, 01/31/2022 - 15:13
कर्णाली प्रदेशसभा दिवसको अवसरमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी सूचना !! Fri, 01/28/2022 - 15:49
प्रदेशसभा अवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सूचना !! Fri, 01/28/2022 - 15:46
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना Tue, 01/11/2022 - 08:02
प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धमा Thu, 12/02/2021 - 15:03
प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना Fri, 11/19/2021 - 12:29
आठौँ अधिवेशन अन्त्यको सूचना Mon, 07/19/2021 - 13:25
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठक स्थगित सम्ब्नधी सूचना Fri, 06/18/2021 - 16:46
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको आठौँ बैठक स्थगित सम्ब्नधी सूचना Mon, 06/14/2021 - 20:40
प्रदेश सभाको बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना Thu, 05/13/2021 - 14:04
विधेयकमाथि संशोधनको सूचना (मिति २०७८/०१/१४ अपराह्न ०५:०० बजेदेखि ऐ.ऐ. १७ गते अपराह्न ०५:०० बजेसम्म) Thu, 04/29/2021 - 14:41
बैठक स्थगित भएको सूचना Thu, 04/22/2021 - 18:31
सूचना Mon, 04/12/2021 - 17:36
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आव्हान् सम्बन्धी सूचना Thu, 01/07/2021 - 15:57
सिलबन्दी मूल्यसूची स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Wed, 09/16/2020 - 10:21
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेशको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना Mon, 08/24/2020 - 14:16
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेशको सूचना Mon, 08/17/2020 - 09:11
कर्णाली प्रदेश सभाको विषयगत समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना !! Thu, 07/09/2020 - 17:11
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Sun, 06/28/2020 - 17:51
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/25/2020 - 17:35
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/22/2020 - 20:02
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/22/2020 - 20:02
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/22/2020 - 20:01
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 06/19/2020 - 14:15
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/18/2020 - 17:00
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Wed, 06/17/2020 - 17:20
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Tue, 06/16/2020 - 15:31
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/11/2020 - 09:42
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 06/08/2020 - 14:08
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 06/05/2020 - 14:34
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 06/04/2020 - 15:14
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Wed, 06/03/2020 - 17:35
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Tue, 06/02/2020 - 17:12
छैठौं अधिवेशनको प्रथम बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Tue, 05/12/2020 - 18:18
कर्णाली प्रदेशको चालु पाचौं अधिवेशनको अन्त्य सम्बन्धी सूचना Fri, 04/17/2020 - 13:08
नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश Sun, 04/05/2020 - 15:47
चैत्र १३ गते बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बारे सूचना Thu, 03/26/2020 - 11:30
ई-हाजिरी कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना 3.pdf Sun, 03/22/2020 - 17:43
अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड.pdf Sun, 03/22/2020 - 17:42
विधेयकमाथि संशोधनको सूचना (मिति २०७६/११/१९ अपराह्न ०५:०० बजेदेखि ऐ.ऐ. २२ गते अपराह्न ०५:०० बजेसम्म) Mon, 03/02/2020 - 17:28
विधेयकमाथि संशोधनको सूचना (मिति २०७६/११/१८ अपराह्न ०५:०० बजेदेखि ऐ.ऐ. २१ गते अपराह्न ०५:०० बजेसम्म) Mon, 03/02/2020 - 13:58
हालसम्मको विधेयकको अवस्था विधेयकको विवरण_Latest.pdf Tue, 02/18/2020 - 13:52
प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०७६ फागुन १९ गते दिनको ३:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध । Mon, 02/17/2020 - 12:56
प्रदेशसभा बैठक बस्ने सम्वन्धी सूचना Wed, 02/12/2020 - 17:22
प्रदेश सभाको बैठक आव्हान्सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र Thu, 01/30/2020 - 13:52
प्रदेश सभाकों पाँचौ अधिवेशन आव्हानसम्बधि सूचना Mon, 01/27/2020 - 13:23

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran