कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठक स्थगित सम्ब्नधी सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran