चैत्र १३ गते बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बारे सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran