कर्णाली प्रदेशको चालु पाचौं अधिवेशनको अन्त्य सम्बन्धी सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran