कर्णाली प्रदेश सभाको विषयगत समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना !!

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran