मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran