कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठाधन (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७९/१२/१२
अधिवेशन
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन
दर्ता नं.

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran