कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन प्रस्ताव

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
On
दर्ता मिति
२०७९/१२/१२
अधिवेशन
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन
दर्ता नं.
क्र.स.
१४

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran