आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट), कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८ र कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७८ सभा समक्ष टेबुल गर्नुहुँदै आर्थिक मामिला मन्त्री मा० गोपाल शर्मा

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran