प्रदेश सभा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम र खेलकुद कार्यक्रममा केही झलकहरु

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran