प्रदेश प्रमुखबाट कर्णाली प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य मा० विनोदकुमार शाहज्यू पद बहाली कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चातका तस्वीरहरू....

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran