अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समिति

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको परिचय

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।

प्रदेशसभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई परिमार्जन गरी परिस्कृत गर्नका साथै सभाका अन्य कार्यहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपम सम्पादन गर्न, प्रदेशका काम कारवाहीप्रति प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई जागरुक, जिम्मेवार तुल्याउन र प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४५ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :

  • आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्वन्धी ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहनु भएका माननीयज्यूहरु

क्र.सं.

माननीय सदस्यहरुको नाम, थर

पद

मा. अम्मर बहादुर थापा

अध्यक्ष

मा. अमृता शाही

सदस्य

मा. कुर्मराज शाही

सदस्य

मा. दान सिंह परियार

सदस्य

मा. वीरबहादुर शाही

सदस्य

मा. यामलाल कँडेल

सदस्य

मा. सीताकुमारी नेपाली

सदस्य

 

समिति सचिवालय :

प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :

श्री तिलक बहादुर थापा

समिति सचिव