अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समिति

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको परिचय

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।

प्रदेशसभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई परिमार्जन गरी परिस्कृत गर्नका साथै सभाका अन्य कार्यहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपम सम्पादन गर्न, प्रदेशका काम कारवाहीप्रति प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई जागरुक, जिम्मेवार तुल्याउन र प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५४ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :

  • आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहनु भएका माननीयज्यूहरु

क्र.सं.

माननीय सदस्यहरुको नाम

पद

मोवाइल नम्वर

 

सभापति

 

मा० अमृता शाही

सदस्य

9848094325

   ३ मा० खडक बहादुर खत्री   सदस्य    985८०५०१९९

मा० दल रावल

सदस्य

9851221652

मा० यामलाल कंडेल

सदस्य

9858023457

मा0 रातो कामी

सदस्य

9857824279

मा० सीता कुमारी नेपाली

सदस्य

9858089666

मा0 शोसीला शाही

सदस्य

9848307017

 

 


समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :
प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

समिति सचिवालय :

श्री पदमप्रसाद जैसी  -समिति सचिव

श्री सदामसिंह राठौर

श्री सन्तोष गौतम

श्री हरिबहादुर विसी

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran