कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
अधिवेशन
दशौँ
दर्ता नं.
८१
क्र.स.
१५

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran