दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा संसदीय अभ्यास_मुरारी महत

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran