नेपाली दलित समुदायको ऐतिहासिक विकासक्रम र संविधान कार्यान्वयनमा आएको मेरो अनुभूति

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran