समितिका अध्यक्षहरु

फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना निर्वाचन क्षेत्र फोन नं इमेल
Amar मा० अमरबहादुर थापा अध्यक्ष, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति भगवतीमाई गा.पा.-१, दैलेख दैलेख-२ 98581195123 ammarthapa.pa@karnali.gov.np
Deen मा० दीनबन्धु श्रेष्ठ अध्यक्ष, सार्वजनिक लेखा समिति चन्दननाथ न.पा.-५, जुम्ला जुम्ला 9841413274 dhinbandhushreshtha.pa@karnali.gov.np
Padam  मा० पदमबहादुर रोकाय अध्यक्ष, बिधायन तथा प्रदेश मामिला समिति कनकासुन्दरी गा.पा.-७, जुम्ला जुम्ला-२ 9858320630 padamrokaya.pa@karnali.gov.np
Raju Nepali मा० राजु नेपाली अध्यक्ष, सामाजिक विकास समिति वीरेन्द्रनगर न.पा.-८, सुर्खेत सुर्खेत 9868119677 rajunepali.pa@karnali.gov.np

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran