सचेतक

फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना निर्वाचन क्षेत्र फोन नं इमेल
Sita मा० सीताकुमारी नेपाली सचेतक, सत्ता पक्ष दल लेकवेशी न.पा.-४, सुर्खेत 9858089666 sitakumarinepali.pa@karnali.gov.np
Sita मा० सीताकुमारी नेपाली सचेतक, सत्ता पक्ष दल लेकवेशी न.पा.-४, सुर्खेत सुर्खेत 9858089666 sitakumarinepali.pa@karnali.gov.np

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran