बिपक्षी दलको नेताहरु

फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना निर्वाचन क्षेत्र फोन नं इमेल
Jeevan मा‍० जीवनबहादुर शाही बिपक्षी दलको नेता खार्पुनाथ गा.पा.-५, हुम्ला हुम्ला-२ 9851042576 jeevanshahi.pa@karnali.gov.np

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran