कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran