दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकका तस्वीरहरू...

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran