माननीय सदस्यहरूलाई छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran