कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूलाई स्वागत गर्नुहुँदै....

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran