प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टे सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran