मिति २०७८ चैत ७ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको सोह्रौं बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran