कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख मा० गोविन्दप्रसाद कलौनी...

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran