प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेशको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकका तस्वीरहरू...

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran