कानून निर्माण प्रक्रिया र यसमा संसदीय समितिको भूमिका_सीता काफ्ले वाग्ले

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran