वर्तमान संविधान, राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको कार्यान्वयन_मनोहर भट्टराई

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran