प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेशका विषयगत समितिका अध्यक्षज्यूहरुको निर्वाचन पश्चात सपथ ग्रहण कार्यक्रममा

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran