प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेशको छैटौं अधिवेशन संचालनको क्रममा लिइएका तस्वीरहरु..

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran