कानून निर्माणका चरण र प्रक्रिया_कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्मा

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran