प्रदेश नं. २ का माननीय कृषि मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहज्यू लगायत UNDP Nepal, संसद सहयोग परियोजनाका पदाधिकारीहरुको प्रदेश सभा, कर्णालीप्रदेशमा भेटघाट तथा अवलोकन कार्यक्रमका केही तस्वीरहरु..

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran