प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेशको पाँचौ अधिवेशनको दोश्रो बैठकका केही तस्वीरहरु

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran