प्रदेश सभा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कार्यालय परिसर सरसफाईका साथै कार्यक्रमको तयारीको क्रममा......

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran