मा० हिमबहादुर शाही

इमेल
sitakumarinepali.pa@karnali.gov.np
फोन नं
9848196797
स्थायी ठेगाना
चामुण्डाविन्द्रासैनी न.पा.-४, दैलेख

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran