कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव र कर्मचारीहरु सुदुर पश्चिम प्रदेशसभा अगाडी