कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव सुदुर पश्चिम प्रदेश सभाका माननीय सभामुखसँग भेटघाट गर्नु हुँदै