कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव सुदुर पश्चिम प्रदेश सभाका माननीय सभामुखसँग भेटघाट गर्नु हुँदै

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran