अार्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालाले अा.व.२०७४/०७५ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै ।