माननीय मुख्यमन्त्री श्री महेन्द्र बहादुर शाहीज्यूद्वारा प्रदेश सभालाइ सम्बोधन गर्नुहुँदै ।

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran