मा० पुष्पा घर्ती (बिष्ट)

१.    सदस्यको नाम, थर : पुष्पा घर्ति (बिष्ट)

२.    बाबुको नाम, थर : लोतो घर्ति, 

       आमाको नाम, थर : भद्रकली घर्ति 

       पतिको नाम, थर : नर बहादुर बिष्ट

३.    स्थायी ठेगाना : जिल्ला : सुर्खेत   गा.पा./न.पा. : चौकुने गाउँपालिका  वडा नं. : १०   टोल : बिष्ट टोल

४.    जन्म मिति : २०३४।०९।२५

५.    नागरिकता नं. र जारी गर्ने जिल्ला : ६४१००५÷८५०६८, सुर्खेत

६.    शैक्षिक योग्यता : S.L.C.

७.    भ्रमण :

वैदेशिक भ्रमण (संख्या र देश) : चीन र भारत  

जिल्ला भ्रमण (संख्या) : ७५

८.    राजनीतिक यात्रा विवरण (भूमिगत र जेल जीवन वर्ष समेत) : २०५३ सालदेखि २०६२ सालसम्म भूमिगत राजनीतिक आन्दोलनमा समाहित

९.    प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला : सुर्खेत

१०. राजनीतिक संगठन वा दलको :

(क) नाम : नेकपा

११.   सम्पर्क ठेगाना :

जिल्ला : सुर्खेत नगरपालिका/गा.पा. : चौकुने गाउँपालिका वडा नं. : १० टोल : बिष्ट टोल

मोबाइल नं. : ९८५८०६७०४४, ९८४८९८०२४

ई–मेल : pushpagharti.pa@karnali.gov.np, magarpuspa46@gmail.com

फोन नं
9858067044
स्थायी ठेगाना
चौकुने गा.पा.-१०, सुर्खेत
निर्वाचन क्षेत्र
सुर्खेत

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran