रुकुम(पश्चिम) र जुम्लामा सञ्चालन भएको कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ उपर सुझाव संकलन कार्यक्रम