अभिलेख

शिर्षक मिति दस्तावेज प्रकार
प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक 2019-08-21 प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक_0.pdf विधेयक
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ 2019-01-02 प्रदेश सभा पदाधिको पारिश्रमिक र सुविधा विधेयक १.pdf विधेयक
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ 2019-01-02 प्रदेश सभा पदाधिको पारिश्रमिक र सुविधा विधेयक १.pdf विधेयक
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ 2019-01-02 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक विधेयक १.pdf विधेयक
सभा सञ्चालनको तस्वीर 2018-11-13
नयाँ भवनमा बैठक सञ्चालनका तस्विरहरु 2018-11-12
सार्वजनिक लेखा समितिको मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन । 2018-10-11 सार्वजनिक लेखा समिति letter.docx
कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुको सम्पर्क नम्बर 2018-09-28 माननीय सदस्यहरू.pdf जानकारी
कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ सम्वन्धी जनपरामर्श कार्यक्रम, सुर्खेत 2018-09-28 सुर्खेत जनपरामर्श कार्यक्रम प्रतिवेदन.docx समाचार
रुकुम(पश्चिम) र जुम्लामा सञ्चालन भएको कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ उपर सुझाव संकलन कार्यक्रम 2018-09-28 रुकुम(पश्चिम), जुम्ला जनपरामर्श कार्यक्रम प्रतिवेदन.docx विधेयक
कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ 2018-08-20 कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५pdf.pdf विधेयक
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2018-08-09 विनियोजन विधेयक २०७५.pdf विधेयक
कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 2018-08-09 कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf विधेयक
कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2018-08-09 कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf विधेयक
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक¸२०७५ 2018-08-09 मुख्य न्यायधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी.pdf विधेयक
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2018-07-18 प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक.pdf विधेयक
विनियोजन विधेयक २०७५ 2018-07-18 विनियोजन विधेयक २०७५.pdf विधेयक
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५ 2018-07-18 प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf ऐन
प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्वनधि ऐन २०७५ 2018-07-18 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्वनधि ऐन 2075.pdf ऐन
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५ 2018-07-18 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५.pdf विधेयक
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ 2018-07-11 स्थानीय तहका पदाधिकारीपाउने सुविधाका - Copy.pdf ऐन